Union Generela di Ladins dla Dolomites

Manifestazions

02/05/2019 - 03/05/2019
La Usc di Ladins, Union Generela di Ladins dla Dolomites

La Usc di Ladins: Festejamenc 70 agn

La Usc di Ladins cumplësc i 70 ani. Te chësta ucajion uniràl fat na cunferënza stampa a Bulsan. Sëuraprò giaperà la zaita ladina n layout nuef.

2.5.2019, da les 10:00: Conferenza stampa – Bulsan, Parkhotel Laurin
3.5.2019, da les 18:00: Prejentazion de La Usc di Ladins te si viesta nueva - San Martin de Tor, Istitut Ladin „Micurá de Rü“